Przeskocz do treści

Stowarzyszenie ZADBA

Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "ZADBA" (po kaszubsku "troska") powstało na początku 2001r. Osobowość prawną uzyskaliśmy w styczniu 2002r. W 2006r. zostaliśmy organizacją pożytku publicznego. Członkami Zadby są pedagodzy różnych specjalności zajmujący się na co dzień głównie dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. Działamy przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie.http://zss5.sopot.pl/

W naszej działalności skupiamy się zarówno na młodzieży jak i najmłodszych. Stowarzyszenie przygotowało projekt wczesnego wspomagania, dzięki któremu opieką terapeutyczno-rehabilitacyjną mogły zostać objęte dzieci w wieku przedszkolnym (obecnie projekt realizowany przez ZSS 5). Z inicjatywy Stowarzyszenia powstało w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 przedszkole specjalne. Część członków ZADBY zainicjowało powstanie spółdzielni socjalnej Belna Darga. Organizujemy  szkolenia dla nauczycieli i rodziców dotyczące m.in. pracy z dziećmi autystycznymi, alternatywnej komunikacji, integracji sensorycznej. Współuczestniczymy  w projektach grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, organizujemy turnusy rehabilitacyjne. Regularnie organizujemy w naszej szkole Festyny Integracyjne. Od kilkunastu lat realizujemy na sopockim hipodromie program "Dzieci i konie: Profilaktyka-Integracja-Rehabilitacja", dzięki któremu z  bezpłatnych zajęć hipoterapii korzysta kilkadziesiąt osób. Od kilku lat członkowie naszego stowarzyszenia realizują wiejski projekt Farmy Edukacji Terapii Aktywizacji (FETA) gdzie młodzież ma możliwość pracy przy prostych zadaniach gospodarskich.

TY  DECYDUJESZ:

1% podatku z rozliczenia za 2017 r.

Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "ZADBA"
81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 14,
KRS 0000075879

Nasze konto: Bank Millenium SA
O/Sopot 56116022020000 0000 47310867