Przeskocz do treści

27 kwietnia odbył się już czwarty "Koncert Charytatywny" na rzecz dzieci niepełnosprawnych objętych opieką naszego stowarzyszenia "ZADBA".
Bardzo dziękujemy Słuchaczom Studium Wokalno - Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni za koncert "Say Jazz to The Beatles" a przede wszystkim SERCE okazane naszym podopiecznym.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na to niezwykłe wydarzenie i tym którzy wzięli udział w aukcji prac dzieci oraz prac trójmiejskich artystów plastyków.
Z zebranych ofiar pieniężnych zostanie zakupiona podłoga interaktywna.

 

Co roku bierzemy udział w konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Sopot by pozyskiwać środki finansowe m.in. z zakresu kultury i sztuki, z zakresu edukacji oraz z zakresu polityki społecznej.
Dzięki pozyskanym funduszom w roku 2015 będziemy realizować następujące projekty:
• Festyn integracyjny organizowany dla podopiecznych naszego stowarzyszenia ich rodziców oraz zaproszonych klas integracyjnych z terenu Sopotu - uzyskano wsparcie w wys. 1600 zł.
• „Dzieci i konie: profilaktyka, integracja, rehabilitacja” to projekt z którego korzystają dzieci w formie zajęć hipoterapii na sopockim hipodromie - uzyskano wsparcie w wys. 28000 zł.
• „Muzyczno – teatralne wędrówki”, którego celem jest min. uwrażliwianie na sztukę i muzykę poprzez koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne- wsparcie w wysokości 4000 zł.
• Letni turnus rehabilitacyjny „ Nauka przez zabawę" w celu min. likwidowania barier społecznych, kształtowania nowych doświadczeń - wsparcie w wysokości 2700 zł.
• „Mój przyjaciel pies – dogoterapia” – terapia kontaktowa z udziałem psów. Metoda rehabilitacyjna wspierająca rozwój ruchowy, społeczny i poznawczy podopiecznych naszego stowarzyszenia – uzyskano wsparcie w wysokości 3 000 zł.

 

W latach 2012 – 2014 zrealizowany został Projekt Comenius pod tytułem „Zabawa drogą ku samodzielności”.

Koordynatorem i pomysłodawcą była Pani Katarzyna Słowik wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół nr. 5 w Sopocie. Polska zawiadywała i koordynowała projekt. Krajami partnerskimi były: Rumunia, Anglia, Grecja, Turcja.

Głównym założeniem projektu było zapoznanie się z tendencjami w nauczaniu poprzez zabawę, w krajach partnerskich. Chodziło o przybliżenie obyczajów, kultury oraz wprowadzania treści programowych w sposób jak najbardziej przyjazny dzieciom niepełnosprawnym, czyli poprzez zabawę. Oglądaliśmy, zapoznawaliśmy się, żeby potem zastosować najlepsze pomysły w swoich placówkach. Okazało się to możliwe do zrealizowania. Dzieci, które brały udział w projekcie świetnie pamiętają wizyty i uczestników. Prowadzą stałą korespondencję i wymianę doświadczeń pod okiem nauczycieli. Zarówno nauczyciele jak i dzieci mają dzięki temu praktyczny kontakt z językiem angielskim. Obie grupy mogą się pochwalić coraz lepszą znajomością tego języka.

Zaplanowane cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. Przekazaliśmy sobie wzajemnie wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat tradycji i zwyczajów, muzyki, kuchni narodowych i lokalnych. Zapoznaliśmy się z metodami i formami pracy z uczniami niepełnosprawnymi w krajach partnerskich. Poczuliśmy się wraz z uczniami pełnoprawnymi członkami kultury.

Efektami współpracy są: bajka stworzona wraz z dziećmi pt. ” Księga Marzeń”, „Zabawnik”, w którym zebraliśmy najciekawsze gry i zabawy zaprezentowane w czasie programu Comenius. Opracowana została książka kucharska, kalendarz na rok 2015 oraz strona internetowa.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej: www.funwaytoindependence.eu lub na stronie naszej szkoły: www.zss5.sopot.pl

Dnia 7 kwietnia 2014r. odbył się już trzeci „Koncert Charytatywny” na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Kazimierza Czerlonka tym razem studenci Państwowego Policealnego Studium Wokalno – Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni zaśpiewali w Domu Parafialnym przy kościele pw. "Gwiazda Morza", ul. Chopina 16a.

W trakcie koncertu odbyła się aukcja oraz kiermasz prac plastycznych dzieci objętych opieką stowarzyszenia przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie.

Suma zebranych ofiar pieniężnych pomniejszona o koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosła: 2410zł. (dwa tysiące czterysta dziesięć złotych).

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie w ramach unijnego programu Comenius od 1 sierpnia 2012 r. realizuje projekt pt: „Zabawa drogą ku samodzielności” („Fun way to independence”). Partnerami w realizacji zadania są uczniowie i nauczyciele z: Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji i Grecji .

Ideą projektu jest nawiązanie współpracy między szkołami , poznanie zwyczajów świątecznych , tradycyjnych potraw, gier, zabaw, pląsów, piosenek a nawet bajek innych krajów europejskich.

W dniach 9 – 15.11.2012 gościliśmy naszych partnerów. Mieliśmy okazje zaprezentować naszą placówkę, przybliżyć polską kulturę i zwyczaje.11 listopada świętowaliśmy wspólnie 94 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Był również czas na poznanie naszego miasta Sopot, Gdańska oraz Gdyni.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej:www.zss5.sopot.pl na której można śledzić na bieżąco realizację projektu – w zakładce Comenius.

3 grudnia, po raz kolejny, nasze stowarzyszenie wspólnie z Państwowym Policealnym

Studium Wokalno - Aktorskim im. Danuty Baduszkowej zorganizowało

koncert charytatywny na rzecz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie. Podczas koncertu odbywała się  aukcja prac naszych podopiecznych oraz artystów chcących wspomóc naszą akcję. Wszystkim darczyńcom, a w szczególności młodzieży ze Studium Wokalno - Aktorskiego, którzy nie tylko występowali ale również brali czynny udział w zakupach dzieł, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Pilnie poszukujemy kontenera magazynowego! W związku z trwającą rewitalizacją sopockiego hipodromu, na którego terenie prowadzimy zajęcia hipoterapii, musimy uporać się z brakiem przestrzeni magazynowej. Potrzebujemy pomieszczenia do trzymania kostek słomy i siana oraz narzędzi gospodarczych. Wszystkie osoby mogące nam pomóc prosimy o kontakt: 607599540.