Przeskocz do treści

Dzięki sponsorowaniu ze strony Kąpieliska Morskiego Sopot Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie poprzez Stowarzyszenie ZADBA, otrzymał test do badania psychologicznego SON-R dla małych dzieci. Test pozwoli na ocecnienie funkcjonowania poszczególnych sfer dziecka, u którego często ze względu na wczesny wiek, nie można określić poziomu rozwoju intelektualnego innymi metodami/ testami, szczególnie gdy mamy do czynienia z dzieckiem niemówiącym. Diagnoza młodszych dzieci tym testem pozwoli na precyzyjne określenie sfer najbliższego rozwoju dziecka, dobranie do nich metod pracy terapeutycznej i edukacyjnej oraz umożliwi na monitorowanie skuteczności terapii. SON-R będzie wykorzystany do badania preferencji warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawo-półkulowych i lewo-półkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.

Koszt testu przewyższyłby możliwości finansowe szkoły, dlatego jesteśmy wdzięczni i usatysfakcjonowani, że możemy przystąpić do kolejnego kroku realizacji naszych zamierzeń terapeutycznych.

27 kwietnia odbył się już czwarty "Koncert Charytatywny" na rzecz dzieci niepełnosprawnych objętych opieką naszego stowarzyszenia "ZADBA".
Bardzo dziękujemy Słuchaczom Studium Wokalno - Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni za koncert "Say Jazz to The Beatles" a przede wszystkim SERCE okazane naszym podopiecznym.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na to niezwykłe wydarzenie i tym którzy wzięli udział w aukcji prac dzieci oraz prac trójmiejskich artystów plastyków.
Z zebranych ofiar pieniężnych zostanie zakupiona podłoga interaktywna.

 

Co roku bierzemy udział w konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Sopot by pozyskiwać środki finansowe m.in. z zakresu kultury i sztuki, z zakresu edukacji oraz z zakresu polityki społecznej.
Dzięki pozyskanym funduszom w roku 2015 będziemy realizować następujące projekty:
• Festyn integracyjny organizowany dla podopiecznych naszego stowarzyszenia ich rodziców oraz zaproszonych klas integracyjnych z terenu Sopotu - uzyskano wsparcie w wys. 1600 zł.
• „Dzieci i konie: profilaktyka, integracja, rehabilitacja” to projekt z którego korzystają dzieci w formie zajęć hipoterapii na sopockim hipodromie - uzyskano wsparcie w wys. 28000 zł.
• „Muzyczno – teatralne wędrówki”, którego celem jest min. uwrażliwianie na sztukę i muzykę poprzez koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne- wsparcie w wysokości 4000 zł.
• Letni turnus rehabilitacyjny „ Nauka przez zabawę" w celu min. likwidowania barier społecznych, kształtowania nowych doświadczeń - wsparcie w wysokości 2700 zł.
• „Mój przyjaciel pies – dogoterapia” – terapia kontaktowa z udziałem psów. Metoda rehabilitacyjna wspierająca rozwój ruchowy, społeczny i poznawczy podopiecznych naszego stowarzyszenia – uzyskano wsparcie w wysokości 3 000 zł.

 

W latach 2012 – 2014 zrealizowany został Projekt Comenius pod tytułem „Zabawa drogą ku samodzielności”.

Koordynatorem i pomysłodawcą była Pani Katarzyna Słowik wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół nr. 5 w Sopocie. Polska zawiadywała i koordynowała projekt. Krajami partnerskimi były: Rumunia, Anglia, Grecja, Turcja.

Głównym założeniem projektu było zapoznanie się z tendencjami w nauczaniu poprzez zabawę, w krajach partnerskich. Chodziło o przybliżenie obyczajów, kultury oraz wprowadzania treści programowych w sposób jak najbardziej przyjazny dzieciom niepełnosprawnym, czyli poprzez zabawę. Oglądaliśmy, zapoznawaliśmy się, żeby potem zastosować najlepsze pomysły w swoich placówkach. Okazało się to możliwe do zrealizowania. Dzieci, które brały udział w projekcie świetnie pamiętają wizyty i uczestników. Prowadzą stałą korespondencję i wymianę doświadczeń pod okiem nauczycieli. Zarówno nauczyciele jak i dzieci mają dzięki temu praktyczny kontakt z językiem angielskim. Obie grupy mogą się pochwalić coraz lepszą znajomością tego języka.

Zaplanowane cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. Przekazaliśmy sobie wzajemnie wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat tradycji i zwyczajów, muzyki, kuchni narodowych i lokalnych. Zapoznaliśmy się z metodami i formami pracy z uczniami niepełnosprawnymi w krajach partnerskich. Poczuliśmy się wraz z uczniami pełnoprawnymi członkami kultury.

Efektami współpracy są: bajka stworzona wraz z dziećmi pt. ” Księga Marzeń”, „Zabawnik”, w którym zebraliśmy najciekawsze gry i zabawy zaprezentowane w czasie programu Comenius. Opracowana została książka kucharska, kalendarz na rok 2015 oraz strona internetowa.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej: www.funwaytoindependence.eu lub na stronie naszej szkoły: www.zss5.sopot.pl

Dnia 7 kwietnia 2014r. odbył się już trzeci „Koncert Charytatywny” na rzecz podopiecznych naszego Stowarzyszenia. Dzięki uprzejmości księdza proboszcza Kazimierza Czerlonka tym razem studenci Państwowego Policealnego Studium Wokalno – Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni oraz aktorzy Teatru Muzycznego w Gdyni zaśpiewali w Domu Parafialnym przy kościele pw. "Gwiazda Morza", ul. Chopina 16a.

W trakcie koncertu odbyła się aukcja oraz kiermasz prac plastycznych dzieci objętych opieką stowarzyszenia przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie.

Suma zebranych ofiar pieniężnych pomniejszona o koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosła: 2410zł. (dwa tysiące czterysta dziesięć złotych).

Zespół Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie w ramach unijnego programu Comenius od 1 sierpnia 2012 r. realizuje projekt pt: „Zabawa drogą ku samodzielności” („Fun way to independence”). Partnerami w realizacji zadania są uczniowie i nauczyciele z: Wielkiej Brytanii, Rumunii, Turcji i Grecji .

Ideą projektu jest nawiązanie współpracy między szkołami , poznanie zwyczajów świątecznych , tradycyjnych potraw, gier, zabaw, pląsów, piosenek a nawet bajek innych krajów europejskich.

W dniach 9 – 15.11.2012 gościliśmy naszych partnerów. Mieliśmy okazje zaprezentować naszą placówkę, przybliżyć polską kulturę i zwyczaje.11 listopada świętowaliśmy wspólnie 94 rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Był również czas na poznanie naszego miasta Sopot, Gdańska oraz Gdyni.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzania naszej strony internetowej:www.zss5.sopot.pl na której można śledzić na bieżąco realizację projektu – w zakładce Comenius.

3 grudnia, po raz kolejny, nasze stowarzyszenie wspólnie z Państwowym Policealnym

Studium Wokalno - Aktorskim im. Danuty Baduszkowej zorganizowało

koncert charytatywny na rzecz dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Specjalnych nr 5 w Sopocie. Podczas koncertu odbywała się  aukcja prac naszych podopiecznych oraz artystów chcących wspomóc naszą akcję. Wszystkim darczyńcom, a w szczególności młodzieży ze Studium Wokalno - Aktorskiego, którzy nie tylko występowali ale również brali czynny udział w zakupach dzieł, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!