Przeskocz do treści

Dzięki sponsorowaniu ze strony Kąpieliska Morskiego Sopot Zespół Szkół Specjalnych Nr 5 w Sopocie poprzez Stowarzyszenie ZADBA, otrzymał test do badania psychologicznego SON-R dla małych dzieci. Test pozwoli na ocecnienie funkcjonowania poszczególnych sfer dziecka, u którego często ze względu na wczesny wiek, nie można określić poziomu rozwoju intelektualnego innymi metodami/ testami, szczególnie gdy mamy do czynienia z dzieckiem niemówiącym. Diagnoza młodszych dzieci tym testem pozwoli na precyzyjne określenie sfer najbliższego rozwoju dziecka, dobranie do nich metod pracy terapeutycznej i edukacyjnej oraz umożliwi na monitorowanie skuteczności terapii. SON-R będzie wykorzystany do badania preferencji warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego, pozwala na dokonanie diagnozy preferencji zadań prawo-półkulowych i lewo-półkulowych. Pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej funkcji oraz iloraz inteligencji. Umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii.

Koszt testu przewyższyłby możliwości finansowe szkoły, dlatego jesteśmy wdzięczni i usatysfakcjonowani, że możemy przystąpić do kolejnego kroku realizacji naszych zamierzeń terapeutycznych.