Przeskocz do treści

Co roku bierzemy udział w konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Sopot by pozyskiwać środki finansowe m.in. z zakresu kultury i sztuki, z zakresu edukacji oraz z zakresu polityki społecznej.
Dzięki pozyskanym funduszom w roku 2015 będziemy realizować następujące projekty:
• Festyn integracyjny organizowany dla podopiecznych naszego stowarzyszenia ich rodziców oraz zaproszonych klas integracyjnych z terenu Sopotu - uzyskano wsparcie w wys. 1600 zł.
• „Dzieci i konie: profilaktyka, integracja, rehabilitacja” to projekt z którego korzystają dzieci w formie zajęć hipoterapii na sopockim hipodromie - uzyskano wsparcie w wys. 28000 zł.
• „Muzyczno – teatralne wędrówki”, którego celem jest min. uwrażliwianie na sztukę i muzykę poprzez koncerty muzyczne i przedstawienia teatralne- wsparcie w wysokości 4000 zł.
• Letni turnus rehabilitacyjny „ Nauka przez zabawę" w celu min. likwidowania barier społecznych, kształtowania nowych doświadczeń - wsparcie w wysokości 2700 zł.
• „Mój przyjaciel pies – dogoterapia” – terapia kontaktowa z udziałem psów. Metoda rehabilitacyjna wspierająca rozwój ruchowy, społeczny i poznawczy podopiecznych naszego stowarzyszenia – uzyskano wsparcie w wysokości 3 000 zł.