Przeskocz do treści

W latach 2012 – 2014 zrealizowany został Projekt Comenius pod tytułem „Zabawa drogą ku samodzielności”.

Koordynatorem i pomysłodawcą była Pani Katarzyna Słowik wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół nr. 5 w Sopocie. Polska zawiadywała i koordynowała projekt. Krajami partnerskimi były: Rumunia, Anglia, Grecja, Turcja.

Głównym założeniem projektu było zapoznanie się z tendencjami w nauczaniu poprzez zabawę, w krajach partnerskich. Chodziło o przybliżenie obyczajów, kultury oraz wprowadzania treści programowych w sposób jak najbardziej przyjazny dzieciom niepełnosprawnym, czyli poprzez zabawę. Oglądaliśmy, zapoznawaliśmy się, żeby potem zastosować najlepsze pomysły w swoich placówkach. Okazało się to możliwe do zrealizowania. Dzieci, które brały udział w projekcie świetnie pamiętają wizyty i uczestników. Prowadzą stałą korespondencję i wymianę doświadczeń pod okiem nauczycieli. Zarówno nauczyciele jak i dzieci mają dzięki temu praktyczny kontakt z językiem angielskim. Obie grupy mogą się pochwalić coraz lepszą znajomością tego języka.

Zaplanowane cele i zadania zostały w pełni zrealizowane. Przekazaliśmy sobie wzajemnie wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat tradycji i zwyczajów, muzyki, kuchni narodowych i lokalnych. Zapoznaliśmy się z metodami i formami pracy z uczniami niepełnosprawnymi w krajach partnerskich. Poczuliśmy się wraz z uczniami pełnoprawnymi członkami kultury.

Efektami współpracy są: bajka stworzona wraz z dziećmi pt. ” Księga Marzeń”, „Zabawnik”, w którym zebraliśmy najciekawsze gry i zabawy zaprezentowane w czasie programu Comenius. Opracowana została książka kucharska, kalendarz na rok 2015 oraz strona internetowa.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie internetowej: www.funwaytoindependence.eu lub na stronie naszej szkoły: www.zss5.sopot.pl