Sprawozdania


 

Co zrobiliśmy?

Stowarzyszenie przygotowało projekt Wczesnego Wspomagania, dzięki któremu opieką terapeutyczno- rehabilitacyjną mogły zostać objęte dzieci w wieku przedszkolnym. Z inicjatywy stowarzyszenia powstało w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 Przedszkole Specjalne. Udało się nam zorganizować szkolenia dla nauczycieli i rodziców dotyczące m.in. pracy z dziećmi autystycznymi, alternatywnej komunikacji, integracji sensorycznej. Współuczestniczyliśmy w projekcie tworzenia grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz turnusów rehabilitacyjnych. Od kilku lat realizujemy na sopockim hipodromie program "Dzieci i konie: Profilaktyka-Integracja-Rehabilitacja", dzięki któremu z regularnych i bezpłatnych zajęć hipoterapii korzysta kilkadziesiąt osób.

Co robimy?

Co roku bierzemy udział w konkursie ofert ogłoszonym przez gminę Sopot, aby pozyskać środki finansowe min. z zakresu kultury i sztuki, z zakresu edukacji , z zakresu sportu kwalifikowanego oraz z zakresu polityki społecznej.

Dzięki pozyskanym funduszom realizujemy następujące projekty:

Festyn integracyjny organizowany dla uczniów naszej placówki i ich rodziców oraz zaproszonych klas integracyjnych z terenu Sopotu”.„Dzieci i konie: profilaktyka, integracja, rehabilitacja” to projekt z którego korzystają dzieci w formie zajęć hipoterapii na sopockim hipodromie.„Zabawy integracyjne w wodzie” - zawody i zabawy sportowe na sopockim basenie,„Muzyczno – teatralne wędrówki”, którego celem jest min. uwrażliwianie na sztukę i muzykę poprzez koncerty muzyczne i przedstawienia teatralneLetni turnus rehabilitacyjny „ Nauka przez zabawę”w miejscowości Przebrno k, Krynicy Morskiej.Obóz rehabilitacyjny dla starszych uczniów ZSS nr 5 we Wdzydzach Kaszubskich.Dogoterapia „Mój przyjaciel pies”.

Przy współpracy ze Studium Wokalno-Aktorskim im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni organizujemy charytatywne koncerty musicalowe oraz aukcję prac naszych dzieci.

Stowarzyszenie od początku swojej działalności pozyskiwało i pozyskuje środki z różnych źródeł: składki, dotacje, sponsorzy, 1% podatku.

Środki finansowe i materialne pozyskują wszyscy członkowie naszego stowarzyszenia.

Stowarzyszenie od początku swojej działalności pozyskało pieniądze na:

.

• Opłacenie turnusu rehabilitacyjnego dla Łukasza ucznia gimnazjum wraz z opiekunem w maju 2005r.

• Opłacenie badań i konsultacji medycznej u specjalisty okulistyki Monice oraz Klaudii z przedszkola, Waldkowi z gimnazjum

• Opłacenie konsultacji neurologicznej dla Pawła- ucznia z autyzmem

• Dofinansowanie świąt w domu Kamila - ucznia z gimnazjum

• Pomoc finansową w zakupie wózka lokomocyjnego dla Pawła ze szkoły podstawowej

• Zorganizowanie turnusu rehabilitacyjnego dla dzieci uczęszczających do przedszkola oraz wczesnego wspomagania w wakacje 2006 roku

• Choinkę dla dzieci połączoną z występem artystów

• Opłacono szkolenie dla rodziców dzieci głębiej upośledzonych i autystycznych w metodzie C. Sutton – program edukacyjno - terapeutyczny

• Zakupiono sprzęt potrzebny na rehabilitację i hydroterapię

• Opłacono dodatkowe zajęcia dla dzieci z Wczesnego Wspomagania rozpoczynaj ące realizację obowiązku szkolnego

• Pozyskano pieniądze na zajęcia z elementami hipoterapii,, utrzymanie koni w okresie lata, usługi kowalskie i weterynaryjne

• Pozyskano komputery od firmy "Atena" do sal lekcyjnych oraz według indywidualnych potrzeb do domu uczniów

• Zakupiono książki z zakresu wczesnego wspomagania i pedagogiki specjalnej

• Odbyło się szkolenie nauczycieli w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym

• Opłacono szkolenie 5 nauczycieli w zakresie trudnych zachowań dzieci głębiej

upośledzonych tzw. 8 książeczek SYNAPSIS.

[pobierz] 0.1 MB zadba-bilans-rachunek-wynikow-informacja-dodatkowa

bilans 2013

[pobierz] 0.1 MB zadba-bilans-rachunek-wynikow-informacja-dodatkowa

bilans 2012

[pobierz] 0.1 MB 1-zadba

ZATWIERDZENIE BILANSU ZA 2011 ROK

[pobierz] 0.1 MB 2-zadba

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA 2011 ROK

[pobierz] 0.2 MB 3-zadba
[pobierz] 0.1 MB bilans-i-rachunek-wynikow-za-2011-rok