Stowarzyszenie ZADBA


Męska reprezentacja naszych podopiecznych
Męska reprezentacja naszych podopiecznych

 Stowarzyszenie na Rzecz Wspomagania Rozwoju i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "ZADBA" (po kaszubsku "troska") powstało na początku 2001r. Osobowość prawną uzyskaliśmy w styczniu 2002r. W 2006r. zostaliśmy organizacją pożytku publicznego. Członkami Zadby są pedagodzy różnych specjalności zajmujący się na co dzień głównie dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną oraz rodzice dzieci niepełnosprawnych. Działamy przy Zespole Szkół Specjalnych nr 5 im. Marii Grzegorzewskiej w Sopocie.http://zss5.sopot.pl/

wczesne wspomaganie w akcji
wczesne wspomaganie w akcji

W naszej działalności skupiamy się zarówno na młodzieży jak i najmłodszych. Stowarzyszenie przygotowało projekt wczesnego wspomagania, dzięki któremu opieką terapeutyczno-rehabilitacyjną mogły zostać objęte dzieci w wieku przedszkolnym. Z inicjatywy Stowarzyszenia powstało w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 przedszkole specjalne. Organizujemy  szkolenia dla nauczycieli i rodziców dotyczące m.in. pracy z dziećmi autystycznymi, alternatywnej komunikacji, integracji sensorycznej. Współuczestniczymy  w projektach grup wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, organizujemy turnusy rehabilitacyjne. Regularnie organizujemy w naszej szkole Festyny Integracyjne. Od ponad dziesięciu lat realizujemy na sopockim hipodromie program "Dzieci i konie: Profilaktyka-Integracja-Rehabilitacja", dzięki któremu z  bezpłatnych zajęć hipoterapii korzysta kilkadziesiąt osób. Od kilku lat członkowie naszego stowarzyszenia realizują wiejski projekt Farmy Edukacji Terapii Aktywizacji (FETA) gdzie młodzież ma możliwość pracy przy prostych zadaniach gospodarskich.

mamy wszystkie palce!
mamy wszystkie palce!

TY  DECYDUJESZ:

 1% podatku z rozliczenia za 2013 r.
 
Stowarzyszenie Na Rzecz Wspomagania Rozwoju

i Aktywności Zawodowej Osób Niepełnosprawnych "ZADBA"
 
81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wielkiego 14,

KRS 75879
 
Nasze konto: Bank Millenium SA

O/Sopot 56116022020000 0000 47310867